Regler

Regler för Eu moped

I trafiken gäller regler liknande de för motorcykel, vilket bland annat innebär att EU-mopeder inte får köras på cykelfält och cykelbanor eller parkeras i cykelställ.

EU-mopeden skall vara registrerad i bilregistret och ha en registreringsskylt. EU-mopeder är dock skattebefriade, så registreringsskylten saknar skattemärke.

I övrigt gäller att:

 • Du måste ha en godkänd hjälm (E eller SIS-märkt). Även passagerare ska ha hjälm.
 • Du ska köra på vägrenen om det finns en sådan, annars på körbanan.
 • Du inte får köra i körfältet för fordon i linjetrafik (bussfilen).
 • Du inte får köra på motorväg eller motortrafikled.
 • Du inte får parkera på gång och cykelbanor och normalt inte i cykelställ.
 • Du inte får låta mopeden skjuta på något annat fordon (till exempel en cykel) eller låta mopeden dras av något annat fordon.
 • Du inte får skjutsa fler passagerare än din moped är godkänd för.

Tre och fyrhjuliga klass I-mopeder ska vara utrustade med en skylt för långsamtgående fordon, en så kallad LGF-skylt.

Vid ingripanden gäller samma bestämmelser som för motorcyklar och bilar. Det innebär att körkortet kan återkallas vid trafikbrott. Upprepade brott kan påverka möjligheterna att skaffa körkort till exempelvis personbil eller motorcykel senare i livet.

Skillnaden mellan en moped klass I (en EU-moped) och en moped klass II är alltså:

En EU-moped klass I

 • måste vara registrerad (ska ha en registreringsskylt)
 • får köras i högst 45 km/tim
 • får inte köras på cykelbanor

En moped klass II

 • behöver inte vara registrerad
 • får köras i högst 25 km/tim
 • får köras på cykelbanor
 • En äldre svensk moped som får köras i högst 30 km/tim anses vara en moped klass II.