Moped klass 2

Moped klass 2 är ett motorfordon som får köra högst 25 km/tim och som har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt. Även äldre mopeder, med typintyg utfärdat före den 17 juni 2003, räknas som moped klass II, även om de har maxfart 30 km/h.

För att få köra moped klass II krävs inget körkort eller förarbevis om personen ifråga fyllt 15 innan den 1 oktober 2009. Annars måste föraren ha ett så kallat förarbevis för att få framföra en klass II Moped på allmän väg. Klass II-mopeder får framföras på cykelbanor och cykelfält och även på sträckor som är skyltade med förbud mot trafik med motordrivet fordon såvida det inte finns tilläggstavlor som förbjuder mopedtrafik. Moped klass II behöver inte registreras och saknar därför registreringsskylt.

Förbud mot mopedtrafik