Moped klass 1

Moped klass I kallas även EU-moped.
Det är ett motorfordon som får köra högst 45 km/tim (men får ändå inte framföras på motorväg eller motortrafikled). Fordonet skall även ha:

1 – två hjul samt

  • om det drivs av en motor som bygger på inre förbränning, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter,
  • om det drivs av en elektrisk motor, denna har en kontinuerlig märkeffekt av högst 4 kilowatt.

2 – tre eller fyra hjul samt

  • om det drivs av en förbränningsmotor med tändsystem, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter,
  • om det drivs av någon annan typ av motor som bygger på inre förbränning, denna har en nettoeffekt på högst 4 kilowatt.
  • om det drivs av en elektrisk motor, denna får ha en kontinuerlig märkeffekt av högst 4 kilowatt.