Eu mopeder

En EU-moped kallas även för Moped klass I. Det är ett motorfordon som får köras i max 45 km/h i Sverige. Man får dock inte köra på motorvägar eller motortrafikleder. För att få köra en EU-moped krävs något av följande körkort:

  • AM
  • A
  • B
  • Traktorkort (utfärdat före 1 okt 2009).

En EU-moped kännetecknas av att de har:

1. Två hjul samt

  • om den drivs av en motor som har inre förbränning och den har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller
  • om den drivs av en elektrisk motor som har en kontinuerlig märkeffekt av högst 4 kilowatt.

2. Tre eller fyra hjul samt

  • om den drivs av någon annan typ av motor som bygger på inre förbränning och den har en nettoeffekt på högst 4 kilowatt.
  • om den drivs av en elektrisk motor som får ha en kontinuerlig märkeffekt av högst 4 kilowatt. Om mopeden har fyra hjul får vikten utan last vara högst 350 kg (utan att räkna batterierna).